WONGPHAI

AI Knowledge exchange platform to achieve a better and more sustainable future for all

Scroll down to content

จุดเริ่มต้นของเรา

“เราดำเนินกิจการภายใต้แนวคิดของความยั่งยืน มุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชุมชม สังคม เพื่อขจัดความยากจนและความหิวโหย

โดนการใช้ไช้ไผ่เป็นพืชเริ่มต้น ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง สำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไผ่ให้เกิดการเติบโต รวมถึงการเชื่อมโยงผู้คนผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของเครือข่ายผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มที่เข้าถึงและสามารถใช้งานได้ง่าย”

ทำไมเราถึงสนใจการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน?

Photo by Daniel Moqvist on Unsplash
Photo by Georg Eiermann on Unsplash
Photo by Malachi Brooks on Unsplash
Photo by Scott Goodwill on Unsplash
Previous
Next

“เพราะทุก ๆ การดำเนินกิจกรรมในชีวิตล้วนมีส่วนในการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์”

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกทำให้สภาพอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและไม่มีโอกาสจะลดน้อยลง กำลังส่งผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ น้ำท่วม ไฟป่า การละลายของน้ำแข็ง การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล มลพิษทางอากาศ สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Photo by Dewang Gupta on Unsplash
Photo by Mufid Majnun on Unsplash
Photo by Rafael Idrovo Espinoza on Unsplash
Photo by Sara Groblechner on Unsplash
Previous
Next

ดังนั้น…เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมรับผิดชอบต่อผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นด้วยการสนันสนุนแนวคิด “การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน” โดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้คนเข้าถึงวิธีการผลิต การใช้ทรัพยากรทดแทน ทรัพยากรหมุนเวียน เพื่อให้ความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นและยั่งยืนสำหรับอนาคต

ทำไมเราถึงเลือกไผ่?

ไผ่ (Bamboo) เป็นพืชที่โตเร็วที่สุดในโลกตามสถิติของ Guinness World Records โดยบันทึกว่ามีอัตราการเติบโตสูงถึง 3.8 เซนติเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเติบไดัเร็วกว่าไม้ยืนต้นถึง 5 เท่า และสามารถนำไปใช้ทดแทนไม้ยืนต้นเพื่อลดปัญหาการบุกรุกธรรมชาติ ตัดไม้ทำลายป่า

ไผ่สามารถเติบโตได้ในสภาพอากาศที่หลากหลาย แต่…จะเจริญเติบโตได้ที่ในภูมิอากาศแบบเขตร้อน เช่น ประเทศไทย การเจริญเติบโตของไผ่ช่วยสร้างออกซิเจนในบรรยากาศให้เพิ่มขึ้นถึง 35% และดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 40% เมื่อเทียบกับไม้ยืนต้นทั่วไป ซึ่งส่งผลให้คุณภาพอากาศดีขึ้น นอกจากนี้…ระบบรากที่หนาแน่นของไผ่ยังทำหน้าที่ช่วยยึดหน้าดิน ทำให้ลดโอกาสเกิดปัญหาการชะล้างและพังทลาย เป็นพืชที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี

ไผ่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานด้านปัจจัย 4 ได้อย่างครอบคลุม ด้วยประโยชน์ที่หลากหลายทำให้ไผ่มีขนาดความต้องการของตลาดทั่วโลกในปี 2020 มูลค่าถึง 1.7 ล้านล้านบาท และคาดว่าความต้องการของตลาดจะเติบโตได้ถึง 5.7% ในช่วงปี 2021-2028

ลำต้นไผ่ ถูกนำไปใช้เป็นโครงสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน เชื้อเพลิง แยกเป็นเส้นใยเพื่อทำเสื้อผ้า กระดาษ สกัดเป็นผงแป้งสำหรับทำขนม อาหาร (ยอดส่งออกเป็นอันดับ 1 ในปี 2020)

หน่อไม้ไผ่ ถูกยอมรับว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ นิยมนำไปบริโภค เนื่องจากมีโปรตีนสูง (แทนเนื้อสัตว์) ไฟเบอร์สูง แคลอรี่ต่ำ มีวิตามินA วิตามินB6 วิตามินE กรดอะมิโน ช่วยในการลดน้ำหนัก บำรุงรักษาโรคหัวใจ/หลอดเลือด ต้านมะเร็ง/แบคทีเรีย/ไวรัส (ยอดส่งออกเป็นอันดับ 2 ในปี 2020)

ใบไผ่ มีซิลิกา ที่เป็นส่วนช่วยกระตุ้นคอลลาเจน ซึ่งเป็นโปรตีนที่จำเป็นต่อการคงความอ่อนเยาว์ของผิวหนัง เนื้อเยื่อ เล็บและผม

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด คงจะไม่เป็นการกล่าวเกินไปหากจะพูดว่า “ไผ่” เป็นหนึ่งในพืชที่คลอบคลุมความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยฟื้นฟูสภาวะแวดล้อมของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เป้นเครื่องมีเพื่อขจัดความยากจน ความหิวโหย และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับมนุษย์ทุกคน เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอนาคตที่ยังยืน สำหรับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ร่วมเดินทางไปกับเรา

Product

Service

Course

Knowledge

รวบรวมคลังความรู้เชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นเหตุเป็นผล ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ เช่น การเลือกพันธ์ไผ่, วิธีการปลูกไผ่, การแช่น้ำยาไผ่, วิธีการเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์, และอื่นๆ เหมาะสำหรับคนที่เริ่มสนใจไผ่ จนถึงผู้ที่ปลูกไผ่แล้ว แต่ยังคงเจอปัญหามากมาย

Previous
Next

Event

กิจกรรมพบปะ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แสดงความคิดเห็น ดูสถานที่จริง เพื่อพัฒนาและต่อยอด

Workshop

คอร์สฝึกลงมือปฏิบัติจริงในระยะเวลาสั่นๆ เพื่อให้ผู้เขข้าร่วมได้รับความรู้ ข้อมูลใหม่ๆ โดยเน้นพาเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ ทักษะใหม่ๆ เพื่อให้เข้าใจและนำไปใช้ได้จริง

BAE06202-21

Product

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไผ่ เช่น พันธุ์ไผ่ ลำต้นไผ่ น้ำยาตรวจสอบสารกันมอด และอื่นๆ ที่จัดทำ คัดสรร และผ่านเกณฑ์การตรวจสอบอย่างใส่ใจ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้ของที่มีคุณภาพสูง และสามารถนำไปต่อยอดได้ง่าย

Service

รับออกแบบสวนไผ่ ปลูก วางระบบน้ำ คำนวณระยะห่างไผ่แต่ละชนิดให้เหมาะสมกับสถานที่หน้างานต่างๆ ดูแลตั้งแต่ปลูกต้นกล้าถึงระยะเก็บเกี่ยวไปตลอดอายุของไผ่ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศน์และรายได้ในระยะยาว

Course

คอร์สเรียนรู้เชิงทฤษฎี เพื่อเพิ่มทักษะ ความเข้าใจในเนื้อหาเชิงลึก ข้อเท็จจริงเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับไผ่ ให้ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดกับงานไม้ไผ่ของตัวเองได้

ติดต่อเรา

099 465 4791

wpg@wongphai.com

ตำบล ด่านทับตะโก อำเภอ จอมบึง ราชบุรี 70150

Facebook : WongphAI

Youtube : WongphAI

Instagram : Bambooplus.asia

Line official ID : @wongphai

พันธมิตรของเรา